Trở lại danh sách

Hawee tổ chức khóa đào tạo Kỹ năng giao tiếp vượt trội cho CBNV

26.05.2015

Đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ cho nhân viên là công việc luôn được Ban lãnh đạo Hawee chú trọng trong công tác quản lý.

Đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ cho nhân viên là công việc luôn được Ban lãnh đạo Hawee chú trọng trong công tác quản lý. Vừa qua, nối tiếp khóa đào tạo Nhận thức để thay đổi, Hawee tổ chức khóa học Kỹ năng giao tiếp vượt trội với sự tham gia hào hứng và nhiệt tình của các cán bộ nhân viên công ty.
Thực hành giao tiếp thú vị tại buổi học
Các nhóm trao đổi về các đề tài giao tiếp hăng sayNhận chứng chỉ hoàn thành xuất sắc khóa học
Chat với chúng tôi