Tags: Tủ hợp bộ máy cắt trung thế

Tủ trung thế

Tủ trung thế là thiết bị dùng để đóng cắt, phân phối, bảo vệ và đo lường cho lưới điện trung thế hoặc thiết bị...

Tủ trung thế PIX 24

Tủ trung thế PIX 24 là thiết bị dùng để đóng cắt, phân phối, bảo vệ và đo lường cho lưới điện trung thế hoặc...

Đầu trang