Tags: tủ điện Hawee

Tủ Module V2 và V2+

Tủ điện Module là tủ điện dùng lắp cho MCB, RCCB (ELCB), RCBO. Vỏ tủ điện lắp ghép Module từ 2 module tới 36 module.

Đầu trang