Tags: điều hòa nhiệt độ Mitsubishi

Điều hòa không khí trung tâm (VRF) – City Multi

Là hệ thống điều hòa không khí trung tâm dùng trong các công trình văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại. Hệ thống này...

Đầu trang