Vinpearl Nha Trang

Client: Vinpearl Nha Trang co., ltd

Sản phẩm: Tủ điện cấp nguồn

Time: 05/2015 - 08/2015

Address: Hon Tre Island, Vinh Nguyen, Nha Trang, Khanh Hoa

Items: Electrical system

Chat với chúng tôi