VINPEARL PHÚ QUỐC

Khách hàng: Tập đoàn Vingroup

Sản phẩm: Tủ MSB, Tủ DB

Thời gian: Tháng 5/2014 đến tháng 7/2014

Địa điểm: Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi