VINPEARL ĐÀ NẴNG

Khách hàng: Tập đoàn Vingroup

Sản phẩm: Tủ MSB, Tủ DB

Thời gian: Tháng 4/2011 đến tháng 7/2011

Địa điểm: Phường Hải Hòa, Quận Ngũ Hành Sơn – TP. Đà Nẵng

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi