Vinfast Hải Phòng

Chủ đầu tư: Vingroup

Sản phẩm: DB, Module, MSB

Thời gian: 06-07/2018

Địa điểm: Lạch Huyện, Cát Hải, Hải Phòng

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi