Vincom Metropolis

Chủ đầu tư: Vingroup

Sản phẩm: MDB, DB, Module

Thời gian: 2018

Địa điểm: 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi