Viettel Đà Nẵng

Khách hàng: Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel

Sản phẩm: MSB

Thời gian: 2018

Địa điểm: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi