TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SÀI ĐỒNG

Khách hàng: Tập đoàn Vingroup

Sản phẩm: Tủ MSB, Tủ DB, Tủ PCCC

Thời gian: Tháng 7/2011 đến tháng 9/ 2011

Địa điểm: Sài Đồng, Hà Nội

Hạng mục: Hệ thống điện, hệ thống PCCC

Chat với chúng tôi