TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VIETTEL HÒA LẠC

Chủ đầu tư: Công Ty Cp Sản Xuất Và Thương Mại Vật Liệu Điện An Phú

Sản phẩm: Hệ thống tủ điện

Thời gian: Tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Đường Cao Tốc 08, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi