Tổ hợp VP, TM & nhà ở Viglacera

Khách hàng: Cty TNHH MTV XD & TM Uy Việt

Sản phẩm: Thang, máng cáp

Thời gian: Tháng 5/2014 đến tháng 8/2014

Địa điểm: 177/4/11 Linh Trung, Khu 1, Linh Trung, Thủ Đức,  HCM

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi