Tổ hợp dệt may Pacific

Khách hàng: Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal

Sản phẩm: Tủ Blokset

Thời gian: Tháng 2 năm 2015 đến tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Khu công nghiệp Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi