SÂN BAY VINH

Khách hàng: Cty CP XD Kỹ thuật & TM CTD/ CTD Trading & Technical Construction JSC

Sản phẩm: Thang, máng cáp

Thời gian: Tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2014

Địa điểm: Thành phố Vinh, Nghệ An

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi