Sân bay Cam Ranh

Khách hàng: Công ty cổ phần ACC Phát triển Công nghệ

Sản phẩm: Tủ điện, thang máng cáp

Thời gian: Tháng 11 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Cam Ranh, Khánh Hòa

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi