ROYAL CITY

Khách hàng: Tập đoàn Vingroup

Sản phẩm: Tủ MSB, DB

Thời gian: Tháng 11/2012 đến tháng 2/2013

Địa điểm: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạng mục: Hệ thống điện, hệ thống HVAC

Chat với chúng tôi