Nhà máy Yazaki

Khách hàng: Kinden Vietnam

Sản phẩm: Tủ MSB, Tủ DB

Thời gian: Tháng 4 năm 2014

Địa điểm: Khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi