Nhà máy Yazaki Thái Bình

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình

Sản phẩm: Tủ điện OD, Tủ điện DB, Tủ điện MDB

Thời gian: Tháng 1 năm 2017

Địa điểm: Lô CN1 - Khu Công Nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi