NHÀ MÁY TOYOTA

Khách hàng: Kinden Vietnam

Sản phẩm: Tủ MSB, Tủ DB

Thời gian: Tháng 12 năm 2013

Địa điểm: Thăng Long 2, Phố Nối, Hưng Yên

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi