Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Sản phẩm: Tủ điện MSB

Thời gian: Tháng 1 năm 2017

Địa điểm: Khu công nghiệp Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi