Nhà máy thép Pomina

Khách hàng: Công ty Cổ phần Pomina

Sản phẩm: Tủ cứu hỏa

Thời gian: 2018

Địa điểm: KCN Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi