Nhà máy Tách khí công nghiệp Messer

Khách hàng: Công ty TNHH Khí Công nghiệp Messer Hải Phòng

Sản phẩm: Tủ Blokset

Thời gian: Tháng 7 năm 2015 đến tháng 10 năm 2015

Địa điểm: Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi