NHÀ MÁY SAMSUNG THÁI NGUYÊN

Khách hàng: Công ty TNHH Daemyoung GEC Việt Nam

Sản phẩm: Tủ DB

Thời gian: Tháng 6 năm 2013

Địa điểm: Khu Công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi