NHÀ MÁY MAY TINH LỢI

Khách hàng: Cty CP XD & TM Đông Sơn

Sản phẩm: Tủ MSB, Tủ DB

Thời gian: Tháng 5 năm 2014

Địa điểm: Khu công nghiệp Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi