Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định

Sản phẩm: Tủ UPS DP

Thời gian: Tháng 1 năm 2017 đến tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Khu Kinh tế Nhơn Hội, Bình Định

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi