NHÀ MÁY ESQUEL

Khách hàng: Công ty TM và kỹ thuật Tam Lập

Sản phẩm: Tủ MSB, Tủ DB

Thời gian: Tháng 8 năm 2012

Địa điểm: Lương Sơn, Hòa Bình

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi