NHÀ MÁY ENSHU VIỆT NAM

Khách hàng: Công ty CP xây dựng và công nghiệp NSN

Sản phẩm: Tủ MSB, Tủ DB

Thời gian: Tháng 10 năm 2012

Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip, Bắc Ninh

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi