Nhà máy dệt Best Pacific Việt Nam

Khách hàng: Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam

Sản phẩm: Tủ điện MSB, Tủ điện MDB, Tủ điện DB

Thời gian: Tháng 1 năm 2017

Địa điểm: Lô IN4.1.1 & IN4.1.2 KCN Cẩm Điền – Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi