NHÀ MÁY COCA – COLA THỦ ĐỨC

Chủ đầu tư: FUJI CAC JSC

Sản phẩm: LV Switchgears

Thời gian: Tháng 3 năm 2017

Địa điểm: 485 Xa lộ Hà Nội, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi