Nhà máy Cán thép Hòa Phát

Khách hàng: Công ty CP Thép Hòa Phát

Sản phẩm: Tủ phân phối Blokset

Thời gian: Tháng 7 năm 2015 đến tháng 10 năm 2015

Địa điểm: Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi