NHÀ MÁY ARISTON

Khách hàng: Công ty TNHH Comin Việt Nam

Sản phẩm: Tủ MSB, Tủ DB

Thời gian: Tháng 3 năm 2013

Địa điểm: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi