NHÀ GA T1 – SÂN BAY NỘI BÀI

Khách hàng: Công ty CP kỹ thuật xây dựng và thương mại CTD

Sản phẩm: Tủ Điện, thang máng cáp

Thời gian: Tháng 10 năm 2013 đến tháng 1 năm 2014

Địa điểm: Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi