Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Cát Bi

Khách hàng: Công ty CP ACC Phát triển Công nghệ

Sản phẩm: Tủ điện phân phối tổng, tủ điện phân phối

Thời gian: Tháng 6 năm 2015

Địa điểm: Thành phố Hải Phòng

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi