KHÁCH SẠN MARRIOTT HÀ NỘI

Khách hàng: Công ty Shinbo Vina Việt Nam

Sản phẩm: Thang, máng cáp

Thời gian: Tháng 8/2011 đến tháng 8/2012

Địa điểm: Số 7, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi