KHÁCH SẠN DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Chủ đầu tư: Công ty CP xây lắp điện dầu khí

Sản phẩm: Thang, máng cáp

Thời gian: Tháng 11/2011 đến tháng 1/2012

Địa điểm: Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi