Hệ thống phân phối khí thấp áp Tiền Hải – Thái Bình

Khách hàng:

Sản phẩm: Tủ điện hạ thế và điều khiển động cơ Blokset cho hệ thống sau lò hơi

Thời gian: Tháng 1 năm 2015 đến tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Khu công nghiệp Tiền Hải, xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi