Hầm đường bộ qua Đèo Cả

Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch

Sản phẩm: Tủ điện Blokset

Thời gian: Tháng 3 năm 2015

Địa điểm: Quốc lộ 1, Tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi