EDEN A HỒ CHÍ MINH

Khách hàng: Tập đoàn Vingroup

Sản phẩm: Tủ MSB, DB

Thời gian: Tháng 5/2012 đến tháng 8/2012

Địa điểm: Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi