DỰ ÁN EVERICH

Khách hàng: Công ty CP cơ điện Minh Quang

Sản phẩm: Thang, máng cáp

Thời gian: Tháng 10/2013 đến tháng 5/2014

Địa điểm: Phường Phú Nhuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi