DREAM TOWER

Khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng HD

Sản phẩm: Thang, máng cáp

Thời gian: Tháng 8 năm 2014

Địa điểm: Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi