Đại học Y Khoa Tokyo

Chủ đầu tư: Công ty NSN

Sản phẩm: Tủ điện

Thời gian: Tháng 1 năm 2017

Địa điểm: ST-01, Khu đô thị thương mại & du lịch Văn Giang (Ecopark), huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi