CCC 505 Minh Khai

Khách hàng: Cty CP XD & sản xuát thép Hòa Bình

Sản phẩm: Thang, máng cáp

Thời gian: Tháng 1 năm 2014

Địa điểm: 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng Hà Nội

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi