BỆNH VIỆN VINMEC

Khách hàng: Tập đoàn Vingroup

Sản phẩm: Tủ MSB, DB

Thời gian: Tháng 10/2011 đến tháng 1/2012

Địa điểm: 458 - 460 Minh Khai, Hà Nội

Hạng mục:

Chat với chúng tôi