BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

Khách hàng: Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta

Sản phẩm: Tủ điện + Thang máng cáp

Thời gian: Tháng 8 năm 2011 đến tháng 11 năm 2011

Địa điểm: Tràng Thi, Hà Nội

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi