Crowne Plaza Laos

Chủ đầu tư: BIM Group

Sản phẩm: Tủ cứu hỏa

Thời gian: Tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Vương quốc Lào

Hạng mục: Sản phẩm thương mại

Chat với chúng tôi