Lĩnh vực Viễn thông – CNTT

Các thông tin liên quan

  • Hình ảnh: có 5 Hình ảnh về Lĩnh vực Viễn thông – CNTT
  • Văn bản: có 0 Văn bản
  • Bài viết: có 0 Bài viết về Lĩnh vực Viễn thông – CNTT

Lĩnh vực Viễn thông – CNTT

Tổng công ty Becamex IDC liên kết hợp tác với Tập đoàn viễn thông VNPT, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông (VNTT) với tổng vốn điều lệ 500 tỷ đồng hoạt động trong lĩnh vực viễn thông tại Bình Dương. Bên cạnh đó, VNTT chuyên cung cấp các dịch vụ viễn thông cho các Khu công nghiệp.

dự án cùng lĩnh vực

Lĩnh vực sản xuất

Becamex IDC có 03 công ty với tổng vốn điều lệ 180 tỷ đồng chuyên ...