Y tế – Giáo dục

Y tế – Giáo dục

Đại Học Quốc Tế Miền Đông (EIU)

Trên cơ sở thỏa thuận về chương trình liên kết, hợp tác giữa Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương với Đại Học Quốc Gia ...

Bệnh viện quốc tế Becamex

Bệnh viện đa khoa quốc tế Miền Đông được xây dựng trên diện tích 12,76 ha do Tổng Công Ty Đầu Tư và Phát Triển ...

Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước

Quy mô bệnh viện: 500 giường. Tổng vốn đầu tư: 500 tỷ. Tổng số cán bộ, công nhân viên hiện tại là 130 người. Dự kiến sau ...